Zwrot akcyzy z UE

Nasza firma pragnie zainteresować Państwa możliwością zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakupionego w Belgii, Francji, Słowenii, Chorwacji, Włoszech oraz Hiszpanii, dla Klientów, którzy dokonują zakupu, płacąc paliwową kartą kredytową któregoś z wielu wystawców.

Otrzymanie zwrotu jest możliwe, jeśli dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi co najmniej 7,5 tony.

O zwrot podatku akcyzowego z ON można wystąpić jedynie w przypadku, gdy płatność za tankowane paliwo dokonywana była przy użyciu jednej z wielu kart paliwowych.

Zwrot podatku akcyzowego nie należy się, jeśli płatności za zatankowane paliwo wykazane w fakturze nie da się przyporządkować do żadnego pojazdu (brak numeru rejestracyjnego pojazdu).

Aby wykazać na przykładzie tych państw, dla których ten częściowy zwrot jest możliwy, podajemy lata oraz wartości dla przeprowadzenia samodzielnej symulacji opłacalności przedsięwzięcia.

Belgia:

O zwrot można ubiegać się do trzech lat wstecz, tj. od daty wydania pozwolenia przez Urząd Celny dla firmy zainteresowanej tym zwrotem.

Pierwszy wniosek firmy transportowej o zwrot części podatku akcyzowego z zakupionego ON w Belgii opracowaliśmy za 2004 rok.

2019 r. – 0,2476 €/l (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-31.12)
2020 r. – 0,2476 €/l (stawka akcyzy w miesiącach 01.01- 31.12)
2021 r. – 0,2476 €/l (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-31.12)
2022 r. – 0,2270 €/l (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-……)

Francja:

Obecnie po dokonanych zmianach można się cofnąć dwa lata wstecz.

Pierwszy wniosek firmy transportowej o zwrot części podatku akcyzowego z zakupionego ON we Francji opracowaliśmy za drugie półrocze 2006 roku.

2019 r. – 17,71 €/hl*
01.01.-30.06.2020 r. –  15,72 €/hl*
01.07.-31.12.2020 r. –  15,71 €/hl*
2021 r. – 15,71 €/hl*
2022 r. – 15,71 €/hl*

* stawka akcyzy dla hektolitra zatankowanego ON

Chorwacja:

2019 r. – 0,6071 €/hrkl
2020 r. – 0,6143  €/hrkl
2021 r. – 0,5642  €/hrkl
2022 r. – 0,5642  €/hrkl

Słowenia:

2019 r. – 62,72 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-31.12)
2020 r. – 62,72 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-31.03)
               77,29 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.04-30.04)
               116,45 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.05-31.05)
               60,47 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.06-30.06)
               21,19 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.07-31.07)
               18,98 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.08-31.08)
               38,84 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.09-30.09)
               57,67 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.10-31.12)
2021 r. – 57,67 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-31.12)
2022 r. – 57,67 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-……)

* stawka akcyzy dla 1000 L zatankowanego ON

Zwrot należnej i wyliczonej kwoty jest możliwy tylko dla wniosku rocznego, złożonego do 31 marca za rok ubiegły.

Włochy:

2019 r. – 214,20 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-31.12)
2020 r. – 214,20 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-31.12)
2021 r. – 214,20 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-31.12)
2022 r. – 214,20 € (stawka akcyzy w miesiącach 01.01-…)

* stawka akcyzy dla 1000 L zatankowanego ON

Hiszpania:

Limit zużytego oleju napędowego podlegającego zwrotowi części podatku akcyzowego nie może przekroczyć 50 tys. litrów ON na pojazd w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Na poziomie wspólnot autonomicznych wysokość kwot podlegających zwrotowi określona jest w euro za każdy jeden tysiąc litrów oleju napędowego i przedstawia się następująco:

Wspólnota Autonomiczna € / 1000 L ON (2019r.)
€ / 1000 L ON (2020r.) € / 1000 L ON (2021r.)
Andaluzja  49  49  49
Aragonia  49  49  49
Asturia  49  49  49
Baleary  49  49  49
Kantabria  49  49  49
Kastylia – La Mancha  49  49  49
Kastylia i León  49  49  49
Katalonia  49  49  49
Estremadura  49  49  49
Galicja  49  49  49
Madryt  49  49  49
Murcja  49  49  49
Nawarra  49  49  49
La Rioja  49  49  49
Walencja  49  49  49
Kraj Basków  49  49  49

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na podstronie Pytania i odpowiedzi.